วาล์ว

ID : 123320
Brand : SIEMENS
Model : SQL36E65
Last Update : 23/12/2558 09:37 Preview : 2,526
Electromotoric actuators SQL35.00 SQL85.00 SQL36E.. For VKF46.. butterfly valves SQL35.00, SQL36E.. operati ng voltage AC 230 V, 3-position control signal SQL85.00 operati ng voltage AC 24 V, 3-position control signal Nominal angle of rotation 90° Auxiliary switch and potentiometer for extra functions Manual adjuster and position indicator SQL36E.. built-in heating element to avoid condensation SQL36E.. compatible with EN ISO 5211 flanges SQL36E.. variable positioning time with SEZ31.1 auxiliary module
ID : 123322
Brand : BELIMO
Model : SY...
Last Update : 09/09/2559 15:17 Preview : 3,364
SY.. Large Torque Multi-function Actuators • General Large Torque Actuators for operation of: DN50...600 Butterfly Valves • Torque: 35...3500Nm • Open/Close or 3-point control:SY...24-3-T, SY...230-3-T • Modulating control: SY1U24-SR-T, SY1U230-SR-T SY...U24-MF-T, SY...U230-MF-T
ID : 123707
Brand : BELIMO
Model : BU6
Last Update : 30/08/2559 15:34 Preview : 2,279
วาล์วปีกผีเสื้อแบบหน้าแปลน DN50 ... 500 สำหรับเปิด / ปิดหรือปรับการควบคุมปริมารการใหลของระบบน้ำเย็นและร้อน การใช้งานรวมถึงระบบทำความเย็นหอระบายความร้อน การควบคุมบายพาสและการควบคุมกระบวนการ
ID : 123751
Brand : SIEMENS
Model : M3FB..LX..
Last Update : 20/04/2559 10:52 Preview : 3,006
Modulating refrigerant valves with magnetic actuator‚ PS43 Soldered connection‚ hermetically sealed M3FB..LX.. • Modulating control valve for hot-gas applications for capacity control of refrigeration units and heat recovery systems • For organic safety refrigerants • AC 24 V operating voltage or power signal DC 0…20 V Phs (phase cut) • Selectable electrical interface ZM.. with DC 0…10 V, DC 4…20 mA or DC 0…20 V Phs positioning signal • High resolution and control accuracy • Short positioning time (< 1 s) • Port AB à A closed when de-energized • Robust and maintenance-free • DN 15…32, kvs values 0.6…12 m3/h
ID : 123793
Brand : SIEMENS
Model : MVF461H
Last Update : 20/04/2559 10:56 Preview : 2,347
MVF461H.. Modulating control valves with magnetic actuator,PN 16 for hot water, high temperature hot water and steam
ID : 123964
Brand : BELIMO
Model : QB...
Last Update : 23/12/2558 10:23 Preview : 2,055
• General Actuators for: DN600-1200 Butterfly Valves • Torque: 6000...23000Nm • Open/Close control:QB6000.., QB8000.., QB10000.., QB12000.., XZA17500.., XZA23000.. • Modulating control:QB6000P.., QB8000P.., QB10000P.., QB12000P.., XZA17500P.., XZA23000P..
ID : 125818
Brand : SIEMENS
Model : SKD..
Last Update : 23/03/2559 10:18 Preview : 2,823
For the operation of Siemens 2-port and 3-port valves, types VVF.., VVG.., VXF.. and VXG.. with a 20 mm stroke as control and safety shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems.
ID : 127615
Brand : BELIMO
Model : D6..MH/MW
Last Update : 09/09/2559 15:02 Preview : 3,032
D6..MH/MW Series Butterfly Valves 2-way Butterfly Valves flanged DN50...500 For Open/Close or modulating control of cold and hot water. Applications Typical applications include chiller isolation, cooling tower isolation, change-over systems, large air handling coil control, bypass and process control.
ID : 127630
Brand : SIEMENS
Model : SSB...
Last Update : 09/09/2559 15:16 Preview : 3,243
Electromotoric actuators for small valve types VVP45.., VXP45.., VMP45.. (DN £ 25, kVS £ 6,3 m3/h)
ID : 127700
Brand : BELIMO
Model : D6..D(S)
Last Update : 30/08/2559 15:35 Preview : 1,642
D6..D(S) Series Butterfly Valves Trade Selection by Belimo 2-way Butterfly Valves DN600...1200 For Open/Close or modulating control of cold and hot water. Applications Typical applications include chiller isolation, cooling tower isolation and bypass control, change-over systems.
ID : 128887
Brand : BELIMO
Model : P6..W..EV-BAC
Last Update : 09/09/2559 14:27 Preview : 1,994
Characterised control valve (CCV) with sensor-operated flow rate or power control, power and energy-monitoring function, 2-way, PN16 flange
ID : 129503
Brand : BELIMO
Model : EXT-D6...SMH
Last Update : 09/09/2559 15:02 Preview : 2,685
D6..MH/MW Series Butterfly Valves 2-way Butterfly Valves flanged DN50...500 For Open/Close or modulating control of cold and hot water. Applications Typical applications include chiller isolation, cooling tower isolation, change-over systems, large air handling coil control, bypass and process control.
ID : 129507
Brand : BELIMO
Model : EXT-D6...MW
Last Update : 09/09/2559 15:03 Preview : 2,637
D6..MH/MW Series Butterfly Valves 2-way Butterfly Valves flanged DN50...500 For Open/Close or modulating control of cold and hot water. Applications Typical applications include chiller isolation, cooling tower isolation, change-over systems, large air handling coil control, bypass and process control.
ID : 129514
Brand : BELIMO
Model : EXT-D6...SMW
Last Update : 09/09/2559 15:03 Preview : 3,118
D6..MH/MW Series Butterfly Valves 2-way Butterfly Valves flanged DN50...500 For Open/Close or modulating control of cold and hot water. Applications Typical applications include chiller isolation, cooling tower isolation, change-over systems, large air handling coil control, bypass and process control.
ID : 129567
Brand : BELIMO
Model : EV
Last Update : 09/09/2559 14:28 Preview : 1,987
The Belimo Energy Valve, which consists of a 2-way characterised control valve, volumetric flow metre, temperature sensors and an actuator with integrated logic, combines the five functions of measuring, controlling, balancing, shutting and monitoring energy into a single installation-friendly unit. Unique functions such as the Delta-T manager or the possibility of direct power control provide clarity, increase efficiency and cut costs.
ID : 130656
Brand : BELIMO
Model : EXT-TI-SBV2..
Last Update : 09/09/2559 15:16 Preview : 2,353
Static balancing valves, 2-way, with internal thread PN16 • For closed cold and hot water systems • For modulating water-side control of air handling units and heating systems
ID : 130657
Brand : BELIMO
Model : EXT-TI-SBV6..
Last Update : 09/09/2559 14:30 Preview : 1,901
Static balancing valves, 2-way, with PN16 • For closed cold and hot water systems • For modulating water-side control of air handling units and heating systems
ID : 138300
Brand : BELIBO
Model : DR24A(-SR)-7
Last Update : 30/08/2559 15:36 Preview : 1,166
DR..A(-SR)-7 Rotary Actuator DR24A(-SR)-7 Rotary actuator for butterfly valves • Nominal torque 90Nm • Nominal voltage AC/DC 24V • Open-close Control: DR24A-7 • Modulating Control: DR24A-SR-7 DR230A-7 Rotary actuator for butterfly valves • Nominal torque 90Nm • Nominal voltage AC 100...240V • Control Open-close
ID : 138301
Brand : BELIBO
Model : DR24A-MP-7
Last Update : 30/08/2559 15:38 Preview : 1,149
DR24A-MP-7 Rotary Actuator Communicative rotary actuator for butterfly valves • Nominal torque 90Nm • Nominal voltage AC/DC 24V • Control Modulating: DC (0)2...10V variable • Position feedback: DC 2...10V variable • Communication via Belimo MP-Bus • Conversion of sensor signals
ID : 143344
Brand : DWYER
Model : SERIES MARK
Last Update : 24/11/2559 12:00 Preview : 1,557
The Proximity™ MARK SERIES is a line of position indicators with a selection of various output options.