เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ID : 123700
Brand : BELIMO
Model : R623AS/LFH24-S
Last Update : 09/09/2559 15:21 Preview : 3,367
วาล์วไอน้ำแบบ2ทาง สำหรับท่อขนาด DN15 ... 80 การควบคุมของน้ำเย็นน้ำร้อนและไอน้ำ การประยุกต์ใช้งาน   ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน   สตีม ระบบน้ำร้อนในระบบอุตสาหกรรม